• Programy pocztowe - forum alternatywne

Wprowadzenie i charakterystyka

Konfiguracja programów pocztowych

Polskie wersje językowe
Pomoc w rozwiązywaniu problemów

››› Czytaj więcej

Header


 • Styl strony Styl strony


 • Szukaj Szukaj
 • Zaawansowane • Budowa adresu pocztowego Budowa adresu e-mail...
 • Internetowy adres pocztowy składa się z trzech części: - identyfikatora użytkownika (unikalna nazwa nadawa przez budującego adres) - zwanego dalej loginem...  więcej o adresie e-mail...


 • Konfiguracja poczty elektronicznej Konfiguracja poczty e-mail...
 • Parametry konfiguracyjne serwerów pocztowych, wiodących dostawców usług poczty elektronicznej...  więcej o poczcie...


 • Polecaj nas Polecaj nas...
 • Prosimy o bezinteresowne polecanie Programy pocztowe - forum alternatywne... za pomocą następującego kodu HTML: • Instalacja programu IncrediMail

Instalacja programu IncrediMail - błąd 2738

Zasadniczo, instalacja programu nie wymagałaby poświęcania jej uwagi - użytkownik nie ma żadnego wpływu na proces instalacyjny - gdyby nie pewne ale... Na samym początku instalacji, użytkowników systemu Windows 7, może powitać nieprzyjemny komunikat:

Error 2738. Could not access VBScript run time for custom action.

IncrediMail - error-2738

Związane jest to z błędnym wpisem w pliku rejestru. W celu likwidacji tego problemu, należy uruchomić edytor rejestru i zmienić nazwę lub usunąć błędny wpis.
W systemach 32 bitowych będzie to klucz:

HKCU\SOFTWARE\Classes\CLSID\{ B54F3741-5B07-11CF-A4B0-00AA004A55E8}

Natomiast dla systemów 64 bitowych:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{B54F3741-5B07-11cf-A4B0-00AA004A55E8}

Po tym zabiegu należy powtórzyć proces instalacji. Powinien przebiegać bez przeszkód.


Instalacja online programu IncrediMail - installation stopped

Podczas instalacji wersji aktualizacyjnej lub testowej przeprowadzanej online, może wystąpić problem innego rodzaju:

The IncrediMail installation stopped due to a technical problem.

IncrediMail - installation stopped

Po wystąpieniu takiego błędu, link dostępny w okienku komunikatu, prowadzi do pełnej wersji instalacyjnej. Pomoc dostępna na forum programu, również zaleca zainstalowanie programu z pełnej wersji instalacyjnej.

Istnieje jednak sposób na wymuszenie instalacji z wersji pobieranej online.
Aby to osiągnąć, konieczne jest ponowne zarejestrowanie silnika VBScript, co można wykonać w następujących krokach:

Po pierwsze, należy uruchomić wiersz polecenia jako administrator:
W tym celu przejdź do menu Start -> Wszystkie Programy -> Akcesoria.
Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy - Wiersz polecenia, i wybierz - Uruchom jako administrator.
W kolejnym kroku uruchom następujące polecenie:
W przypadku gdy masz 32-bitową wersję systemu Windows:
wpisz - cd %windir%\system32 - w wierszu polecenia, a następnie naciśnij Enter.
W przypadku 64-bitowej wersji systemu Windows:
musisz wpisać - cd %windir%\syswow64 - w wierszu polecenia, a następnie nacisnąć Enter.
W kolejnym kroku należy wpisać regsvr32 vbscript.dll w wierszu polecenia i nacisnąć klawisz Enter na klawiaturze.

Używając Total Commandera wystarczy uruchomić go na prawach administratora, przejść do odpowiedniego katalogu i w wierszu polecenia wpisać: regsvr32 vbscript.dll.

Ważne: Rejestracja biblioteki musi odbyć się z katalogu odpowiedniego dla danej wersji systemu.
Jeżeli po tym zabiegu, w trakcie kolejnej instalacji okienko komunikatu nie pojawi się, a instalacja ponownie zostanie wycofana, instalator należy uruchomić na prawach administratora.


Instalacja spolszczenia programu IncrediMail

Spolszczenie udostępniane jest dla darmowej wersji programu, w postaci łatki modyfikującej oryginalne pliki. Będzie działać jedynie w przypadku wersji dla której zostało przeznaczone. Zazwyczaj będzie to pełna wersja instalacyjna, pobrana ze strony producenta. Spolszczenie programu nie będzie możliwe w przypadku pobrania i zainstalowania aktualizacji. Udostępniane będą dwie wersje spolszczenia:
- dla Windows XP
- dla Windows Vista, Windows 7
Jest to związane z różną organizacją katalogów systemowych, występującą w tych systemach.
Po uruchomieniu pliku spolszczenia, instalator powinien automatycznie dokonać zmian w wybranych plikach, oraz dodać pliki polskiego słownika. Słownik zostanie udostępniony w opcjach sprawdzania pisowni.
Przed wykonaniem spolszczenia należy zamknąć pracujący program.
 • Kalendarz Kalendarz

 • Mateusz Szostak Mati
 • Mateusz ma marzenie...

  Pragnie żyć!!!

  1% Twojego podatku ratuje zdrowie i życie... Mateusz choruje na mukowiscydozę... Możesz pomóc w spełnieniu Jego marzenia - przekazując ten 1% podatku na Jego konto.

  Możesz również dokonać dobrowolnej wpłaty na konto Fundacji - MATIO.
  Koniecznie z dopiskiem:

  Dla Mateusza Szostak

  Mateusz Szostak