• Programy pocztowe - forum alternatywne

Wprowadzenie i charakterystyka

Konfiguracja programów pocztowych

Polskie wersje językowe
Pomoc w rozwiązywaniu problemów

››› Czytaj więcej

Header


 • Styl strony Styl strony


 • Szukaj Szukaj
 • Zaawansowane • Budowa adresu pocztowego Budowa adresu e-mail...
 • Internetowy adres pocztowy składa się z trzech części: - identyfikatora użytkownika (unikalna nazwa nadawa przez budującego adres) - zwanego dalej loginem...  więcej o adresie e-mail...


 • Konfiguracja poczty elektronicznej Konfiguracja poczty e-mail...
 • Parametry konfiguracyjne serwerów pocztowych, wiodących dostawców usług poczty elektronicznej...  więcej o poczcie...


 • Polecaj nas Polecaj nas...
 • Prosimy o bezinteresowne polecanie Programy pocztowe - forum alternatywne... za pomocą następującego kodu HTML: • Instalacja programu Foxmail 7.1/7.2

Graficzna prezentacja procesu instalacyjnego

Pomimo wsparcia obsługi wielojęzykowej ze strony producenta programu, instalator w dalszym ciągu dostępny jest jedynie w języku chińskim. Nieczytelność procesu instalacyjnego może zniechęcić wiele osób, chcących zapoznać się z tym ciekawym programem. Aby ułatwić przebrnięcie tej procedury, powstała właśnie ta, graficzna pomoc.


Instalacja


W tym miejscu dostajemy możliwość zapoznania się z licencją, zaakceptowania jej. Tutaj wybieramy instalację do zaproponowanej lokalizacji, lub przechodzimy do następnej planszy w celu zmiany miejsca docelowego...


Licencja


Treść licencji niewiele nam powie, ale i tak zaakceptować ją musimy...


Wybór lokalizacji


Plansza umożliwiająca zmianę lokalizacji, rozpoczęcie instalacji, lub powrót do planszy poprzedniej...


Zakończenie instalacji


Ostatnia plansza to miejsce w którym decydujemy o urochamianiu programu wraz ze startem systemu, zainstalowaniu pluginu dla Microsoft Office, tutaj możemy ustawić Foxmail domyślnym klientem poczty...


Uwaga

Instalacja robiona w systemie z zainstalowaną obsługą języka chińskiego. Przy braku obsługi tego języka, w miejscu hieroglifów pojawią się kwadraciki...


Wskazówka

Program dziedziczy ustawienia z poprzednich wersji, czyli - Foxmail 7.0 / Foxmail 7.1. Dlatego też, jeśli któraś z tych wersji znajduje się na dysku i jest aktywna, instalator będzie prowadził do tego katalogu. Jednym słowem dokonujemy aktualizacji poprzedniej wersji.
Można wyrazić na to zgodę, można też zainstalować program w katalogu Foxmail 7.1. Jeśli instalatorem nadpiszemy poprzednią wersję, program pozostawi dotychczasową strukturę danych, przejmując zarejestrowane konta.
Instalując w nowym katalogu, program w nowy sposób organizuje strukturę swoich danych, umieszczając dane w katalogu - Storage. W tym przypadku konta w programie należy zarejestrować od podstaw.

Dla Foxmail 7.2.6 - z powodu zmiany struktury plików - zalecana jest instalacja w nowym katalogu. By uniknąć problemów przy instalacji spolszczenia, katalog ten powinien nosić nazwę - "Foxmail 7.2".


Instalacja spolszczenia

Spolszczenie udostępniane jest w postaci archiwum samorozpakowującego. Dla wersji 7.2.6. - podobnie jak wersja przenośna - zamknięte zostało we własnym katalogu (Foxmail 7.2). Dlatego, po uruchomieniu aktualizatora, należy wskazać katalog nadrzędny zainstalowanego programu. Instalacji spolszczenia najlepiej dokonać bezpośrednio po instalacji programu, przed jego pierwszym uruchomieniem, a już wskazane przed zarejestrowaniem pierwszrgo konta. Spolszczenie dodaje do programu obsługę w języku polskim, ustawia ten język jako domyślny.
Ponieważ w programie zmieniono sposób wyboru języka, z dynamicznego na statyczny, z udostępnieniem tylko trzech pozycji, każdy wybór - oprócz trzech programowych - wymaga edycji pliku konfiguracyjnego.
Spolszczenie zawiera również inne zasoby wymagające zmian lub tłumaczenia.
Po dokonaniu spolszczenia i uruchomieniu programu - w menedżerze szablonów należy usunąć dwa szablony zawierające w nazwie chińskie znaczki.


Foxmail 7.1 portable

Wersja przenośna pomyślana została i udostępniana jest jako aplikacja samodzielna, zamknięta we własnym katalogu. Wystarczy uruchomić plik archiwum i wskazać ścieżkę docelową, bez podawania nazwy własnej.
Wszystkie kolejne aktualizacje w ramach tej wersji, można śmiało stosować, nadpisując poprzednią zawartość.
Wersja przenośna jest całkowicie spolszczona, nie zachodzi zatem potrzeba pobierania i stosowania - samego spolszczenia

Foxmail 7.1 portable - nie może jednak służyć do aktualizacji z wersji 7.0. Od tego jest wersja instalacyjna. Możliwe jest jednak przejęcie danych z tej wersji. Po rozpakowaniu archiwum, należy przekopiować do katalogu z nową wersją programu, katalog z danymi wersji poprzedniej - jest to katalog "Data" - a następnie uruchomić program.
Więcej na ten temat na stronie FORUM.


Foxmail 7.2.6 portable

Ponieważ w wersji tej uległa zmianie struktura plików (usunięto część plików odpowiadających za wyświetlanie wiadomości), nie zalecam nadpisywania wersji poprzedniej. Zbędne zaśmiecanie zasobów. Najlepszym rozwiązaniem będzie:
- zmiana nazwy katalogu wersji poprzedniej (po zamknięciu programu)
- zainstalowanie programu
- przeniesienie do katalogu z nowo zainstalowanym programem pliku: "FMStorage.list" oraz katalogu "Storage" z poprzedniej wersji
i dopiero po tych zabiegach - uruchomienie programu.
Ewentualny import danych z wersji poprzednich - opisany poniżej.


Jak zaktualizować Foxmail 7.1 do Foxmail 7.2.6

Tak jak napisano powyżej... Przekopiowanie lub przeniesienie pliku: "FMStorage.list" oraz katalogu "Storage" do katalogu z nową wersją.


Jak zaktualizować Foxmail 6.5 oraz 7.0 do Foxmail 7.2

W programie dostępny jest kreator importu zarówno z wersji 6.5 jak i też z wersji 7.0.
Po zainstalowaniu wersji przenośnej i uruchomieniu programu, należy wybrać import z wersji 6.5 i jeśli import ma być wykonany z tej wersji, to program powinien automatycznie wskazać katalogi do importu. Jeśli import dotyczy wersji 7.0, to naciskamy udostępniony na ekranie przycisk - Wyszukaj i wskazujemy katalog z programem Foxmail 7.0.
Przycisk - Import - wieńczy dzieło.
Przy wersji 7.0, nie ma możliwości wyboru kont do zaimportowania. • Foxmail 6.5 - Instalacja programu
Instalacja - Powitanie

Dostosowanie wersji przenośnej

Nie można mówić o klasycznej instalacji programu, w przypadku pobrania wersji spolszczonej, przenośnej. Ze względu na formę udostępnianego przez producenta programu - (większość zasobów w języku chińskim) - nie możemy również postępować, jak w przypadku większości programów portable.
W podstawowej postaci program dostosowany jest do pracy w języku polskim. Aby jednak proces spolszczenia doprowadzić do końca, konieczne jest pobranie i zastosowanie dodatku finalizującego spolszczenie (patch). Nie można tego zrobić przed udostępnieniem programu z powodu ograniczeń licencyjnych.

Po pobraniu paczki i zapisaniu jej na dysku, wystarczy uruchomić plik i wypakować zawartość do dowolnego miejsca na dysku (twardym, przenośnym - w systemach ograniczających prawa dostępu - nie zalecam umieszczania programu w katalogach chronionych przez system) i w zasadzie program jest gotów do pracy. W tej postaci spolszczone zostały:
- plik językowy
- nazwy plików szablonów i ich opisy
- etykiety wiadomości
- dodane przykładowe kanały Rss
- dodane parametry wybranych serwerów pocztowych

Aby cieszyć się programem w pełni spolszczonym, należy pobrać i zastosować wspomniany dodatek. Jego zastosowanie spowoduje ustawienie windows-1250, jako domyślną stronę kodową dla nowych wiadomości (org. us-ascii), zlikwiduje krzaczki w opisach folderu wirtualnego, oraz spolszczy opcje indeksowania bazy danych. Ponieważ twórca programu wycofał się ze wspierania tej wersji programu na swych stronach, a w programie są przyciski odwołujące się do nie istniejącej pomocy na stronach producenta, zostały one przekierowane na polskie forum programu.

Program nie udostępnia warunków licencji w języku angielskim, interpretacja tłumaczenia Google Translate z języka chińskiego, przerasta moje możliwości.

Dlatego decyzję o zastosowaniu dodatków zmieniających kod źródłowy programu, każdy musi podjąć osobiście.

W takim samym stopniu, jak podejmuje decyzję odnoszącą się do zmiany zasobów różnego rodzaju programów, do których dostęp w celu np. przetłumaczenia, możliwy jest jedynie za pomocą edytorów zasobów.
Ze swej strony muszę nadmienić, że wszyscy sympatycy tego programu, udostępniający wersje narodowe, udostępniają również dodatkowe patche, poprawiające komfort pracy z programem.

Oddzielnym dodatkiem, który można pobrać i zastosować, to paczka zawierająca dwa pliki modyfikujące rejestr.
Jeden z nich - aktywuje opcję ukrytą - czyli kalendarz, drugi na odwrót - przywraca wartość domyślną - czyli ukrywa kalendarz. • Kalendarz Kalendarz

 • Mateusz Szostak Mati
 • Mateusz ma marzenie...

  Pragnie żyć!!!

  1% Twojego podatku ratuje zdrowie i życie... Mateusz choruje na mukowiscydozę... Możesz pomóc w spełnieniu Jego marzenia - przekazując ten 1% podatku na Jego konto.

  Możesz również dokonać dobrowolnej wpłaty na konto Fundacji - MATIO.
  Koniecznie z dopiskiem:

  Dla Mateusza Szostak

  Mateusz Szostak