• Programy pocztowe - forum alternatywne

Wprowadzenie i charakterystyka

Konfiguracja programów pocztowych

Polskie wersje językowe
Pomoc w rozwiązywaniu problemów

››› Czytaj więcej

Header


 • Styl strony Styl strony


 • Szukaj Szukaj
 • Zaawansowane • Licencja Licencja...
 • Umowa licencyjna użytkownika. Jest to prawne porozumienie między Tobą a DreamMail w odniesieniu do tego oprogramowania. Musisz przyjąć bez zmian, wszystkie zasady, warunki i uwagi zawarte w niniejszej Umowie, w celu korzystania z Oprogramowania. Jeśli nie akceptujesz niniejszej umowy w całości, nie możesz korzystać z tego oprogramowania....  więcej...


 • Instalacja Instalacja...
 • Instalacja programu. Proces instalacji programu przebiega automatycznie, ograniczamy się jedynie do zatwierdzania zaproponowanych opcji. Zalecam jednak instalację w/g własnych kryteriów, szczególnie użytkownikom systemów Windows Vista i Windows 7...  więcej...


 • Budowa adresu pocztowego Budowa adresu e-mail...
 • Internetowy adres pocztowy składa się z trzech części: - identyfikatora użytkownika (unikalna nazwa nadawa przez budującego adres) - zwanego dalej loginem...  więcej o adresie e-mail...


 • Konfiguracja poczty elektronicznej Konfiguracja poczty e-mail...
 • Parametry konfiguracyjne serwerów pocztowych, wiodących dostawców usług poczty elektronicznej...  więcej o poczcie...


 • Polecaj Polecaj nas...
 • Prosimy o bezinteresowne polecanie Programy pocztowe - forum alternatywne... za pomocą następującego kodu HTML: • DreamMail - Licencja

Licencja - W miarę wierne tłumaczenie

DreamMail 4

Umowa licencyjna użytkownika

DreamMail jest Freeware.
Jest to prawne porozumienie między Tobą a DreamMail w odniesieniu do tego oprogramowania.
Musisz przyjąć bez zmian, wszystkie zasady, warunki i uwagi zawarte w niniejszej Umowie, w celu korzystania z Oprogramowania.
Jeśli nie akceptujesz niniejszej umowy w całości, nie możesz korzystać z tego oprogramowania.

Autoryzacja praw użytkownika końcowego
Można zainstalować oprogramowanie do nieograniczonego używania na dowolnej liczbie komputerów.

Prawo do rozpowszechniania
1. Możesz kopiować, rozpowszechniać lub przekazywać to oprogramowanie tylko w całości, w tym oprogramowanie, dokumenty, ogłoszenie wersji i logo, a także treść niniejszej Umowy.
2. Nie możesz sprzedać tego oprogramowania ani korzystać z oprogramowania w sposób komercyjny, w tym między innymi do uzyskania pieniędzy lub innych korzyści finansowych dzięki sprzedaży, dystrybucji lub leasingowi tego oprogramowania.
3. Możesz włączyć ten pakiet oprogramowania w jakikolwiek pakiet, który jest swobodnie rozpowszechniany, a który nie jest wykorzystywany w sposób komercyjny, ograniczenie dotyczy rówież reklamy. Wszelkie grupowanie Oprogramowania jest zgodne ze wszystkimi prawami do dystrybucji, jak określono w niniejszej Umowie.

Inne prawa i ograniczenia
1. Nie możesz podejmować żadnych czynności inżynierii wstecznej, dekompilacji lub demontażu Oprogramowania.
2. Niniejsze Oprogramowanie jest licencjonowane jako jeden produkt. Części składowe tego oprogramowania nie mogą być używane osobno.

Zrzeczenie się
1. W przypadku niepowodzenia działania Software, bez względu na to, czy firma DreamMail została poinformowana o awarii, nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wyrządzone na Twoją niekorzyść. Wyżej wymienione szkody obejmują wszelkie szkody w sprzęcie, oprogramowaniu, lub utracie danych.
2. My nie gwarantujemy działania oprogramowania na wszystkich komputerach.
3. Aby uzyskać informacje dotyczące redystrybucji tego oprogramowania, możesz się skontaktować z DreamStudio:
WWW: http://www.dreammail.org/
E-mail: zengxiquan@gmail.com


 • DreamMail  DreamMail
 • Program pocztowy Konfiguracja konta Adres e-mail Konfiguracja serwerów pocztowych Konfiguracja serwera POP3 Konfiguracja serwera SMTP Konfiguracja serwera IMAP Konfiguracja programu pocztowego Konfiguracja poczty w programie Konfiguracja poczty WP Konfiguracja poczty Onet Konfiguracja poczty Gmail Konfiguracja poczty Interia Konfiguracja poczty Yahoo! Konfiguracja poczty Hotmail

 • DreamMail  DreamMail 6 Pro


 • Kalendarz Kalendarz

 • Mateusz Szostak Mati
 • Mateusz ma marzenie...

  Pragnie żyć!!!

  1% Twojego podatku ratuje zdrowie i życie... Mateusz choruje na mukowiscydozę... Możesz pomóc w spełnieniu Jego marzenia - przekazując ten 1% podatku na Jego konto.

  Możesz również dokonać dobrowolnej wpłaty na konto Fundacji - MATIO.
  Koniecznie z dopiskiem:

  Dla Mateusza Szostak

  Mateusz Szostak